Het ontwikkelen van je volledige potentie.

RDV Human-Services staat voor het ontwikkelen van de mens tot haar volledige potentie.

Uitgangspunt is dat de mens vanaf haar geboorte een intrinsieke, dus aangeboren potentie heeft om iets of iemand te kunnen zijn die betekenis kan geven aan zijn of haar leven door positieve karaktereigenschappen (deugden) en gedrag (handelen).

Iedereen wordt geboren met een uniek vermogen (talent) en het is een diep verlangen in ieder van ons om dit vermogen volledig te benutten ten dienste van zichzelf en de medemens.

Om dit vermogen of deze potentie volledig tot wasdom te laten komen wordt de mens door het leven geconfronteerd met uitdagingen en obstakels. Eigenlijk staat het hele leven in dienst van het tot wasdom kunnen laten komen van de mens, wat echter niet betekent dat het leven perse gemakkelijk hoeft te zijn. Integendeel.

Maar door de juiste begeleiding wanneer nodig: coaching, advies, maar ook bijvoorbeeld recruitment, het ervoor zorgen dat iedereen op een werkplek zit waar nog niet ontwikkelde vermogens kunnen groeien, kan de mens dus uiteindelijk haar volledige potentie ontwikkelen.

Volledig ontwikkelde mensen dienen de mensheid in zijn algemeen en maken de Wereld mooier, beter en meer leefbaar.

"Ieder mens heeft een diep verlangen om zijn of haar volledige potentie te ontwikkelen."

De ontwikkeling vanaf jonge jaren.

Ieder leven doorloopt dezelfde ontwikkelingsfases en tegelijk is ieder mensenleven uniek.

We komen natuurlijk allemaal als kind op deze Wereld en ieder van ons lijkt de eerste jaren van ons leven hetzelfde pad te bewandelen. Toch leggen we in de vroege kinderjaren ook al vaak de basis van hetgeen we later met ons leven willen gaan doen.

Iemand geboren in een ondernemers-gezin zal onbewust hierdoor al worden gemotiveerd om later ook zelf ondernemer te worden.

Kinderen kopiëren het gedrag van de ouders en raken op die manier beïnvloed. Dit hoeft verder helemaal niet negatief te zijn, maar kan later wel een reden zijn om goed bij jezelf na te gaan waarom jij doet wat je doet.

Juist als kinderen leren we namelijk ook sociaal-wenselijk gedrag en ons aan te passen aan de maatschappelijk-norm. Ook hier is niks mis mee, maar het kan wel zijn dat we hierdoor dus ook al een bepaalde afstand nemen van ons "authentieke zelf". Het deel wat we ervaren als wie we echt zijn en wat we diep van binnen echt willen.

Het is niet zo dat we krampachtig moeten doen over het wel of niet verliezen van onszelf. Ergens hoort dit gewoon bij het leven.

Maar het is wel belangrijk dat we ons zelf op een geven moment weer terugvinden en weer in contact komen met de kernwaarden die bij ons passen.

Hier kan een coach je goed bij helpen.

Dat geldt eveneens voor de studiekeuze. Want waarop is onze studiekeuze gebaseerd?

Was zij gebaseerd op rationele overwegingen: economie, werkgelegenheid, sociaal-gewenstheid etc. Of kozen we echt voor datgene wat ons "hart" ons ingaf.

Zoals gezegd, we kunnen ons in deze eerste jaren van ons leven al verliezen en vooral als adolescent is het lastig om te bepalen wat nu echt van jou is en wat meer is aangeleerd.

Loopbaan - Carriere.

Nadat we eenmaal onze studie succesvol hebben afgerond of niet. Het is natuurlijk niet noodzakelijk om altijd over de juiste diploma's te beschikken. Wel handiger. Omscholen en gedurende het werken zelf je weg vinden kan natuurlijk ook.

Beginnen we met onze loopbaan of met een sjiek woord carrière.

Ons werkende leven mag ook vooral in dienst staan van ons authentieke zelf. Werk en datgene wat we fulltime of parttime doen gedurende de week mag in het verlengde liggen van wie we van binnen zijn en wat we willen bijdragen aan de maatschappij.

Natuurlijk moet je werk ook geld opleveren, maar geld kunnen we ook vaak zien als een gevolg van doen wat we leuk vinden.

Het is daarom belangrijker dat we erachter komen wat we echt willen, diep van binnen.

Niet perse voor de rest van ons leven, maar in ieder geval op dit moment. Als volgende stap.

Om hierachter te komen kan het goed zijn om te werken met een coach/recruiter.

Soms is het lastig om voor jezelf te bepalen wat de juiste volgende stap moet zijn. We hebben allemaal onze vaste patronen en "blinde vlekken".

Als coach/recruiter help ik je hiermee.

"Ken uzelf." Tempel van Apollo - Delphi

Authentiek Zelf.

"Laat je werk in dienst staan van jezelf. Het mag een expressie zijn van je waarden en potentie."

Zoals reeds gezegd uitgangs-punt bij alle diensten van RDV Human-Services ben Jij. Jij als mens. Wij gaan er vanuit dat jij als mens, als individu, een authentiek deel hebt wat jou karakteriseert en waar het werk wat je doet een verlengstuk van mag zijn.

Om er dus achter te komen welk werk bij jou past moet je dus eerst weten wie jij bent. Je moet jouw authentieke Zelf herkennen.

Hier draait dus alles om Zelf-kennis. Het leren kennen van jezelf en vanuit je eigen authentieke kern de juiste keuze maken.

Het gaat erom je eigen kern-waarden te ontdekken.

Want op basis van je kern-waarden ontwikkel je overtuigingen in het leven en deze overtuigingen zorgen ervoor dat je wel of niet in actie komt.

Het gaan staan voor je kern-waarden en het geloven in datgene wat je gelooft, betekent authentiek zijn.

Jezelf zijn los van maatschappelijke-conditioneringen, wat je is aangeleerd door je ouders, vrienden en andere sociale-kringen.

Jezelf zijn puur en authentiek.

Als Authentieke Zelf kunnen je talenten en vermogen zich vrijuit ontwikkelen. Je kunt werken vanuit vrijheid jezelf te mogen zijn.

Niet iedere organisatie of bedrijf is hiervoor geschikt.

Wel geschikt is voor jou is persoonlijk.

Als coach help ik je hierbij, de juiste omgeving te vinden.

"Spreekt het je aan? Via de onderstaande knop zie van welke diensten je gebruik kan maken.

Klik hier voor het bekijken van mijn diensten.
Loading...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore, velit?

OK
Loading...